Aizvērt

+371 25 662 662

info@aragro.lv

Jaunumi

Ieguvumi šķidrmēslu transportēšanu un iestrādi veicot ar šļūteņu sistēmu

Pie mūsdienu dīzeļdegvielas cenām un tehnoloģiju iespējām, šķidrmēslu sūknēšana pa šļūtenēm jau ir ikdiena un konkurē visiem zināmo šķidrmēslu transportu un izkliedi ar traktoru mucām. Ir vairāki īpaši svarīgi iemesli, kāpēc izvēlēties šļūteņu šķidrmēslu iestrādes sistēmu! Par to vairāk rakstā...

1- Skidrmeslu-transports-iestrade-ar-slutenu-sistemu-roelama-condor

Nepārspējams šķidrmēslu iestrādes darba ražīgums 

Šļūteņu un sūkņu tehnoloģija šobrīd brīvi ļauj šķidrmēslus sūknēt līdz 3 km attālumam. Darba ražīgums ir 100 līdz 200 m3 stundā, atkarībā no šķidrmēslu konsistences un iestrādes agregātam nepieciešamā spiediena. Šādu apjoma transportēšanu izdara viens sūknis, ko darbina ar traktora jūgvārpstas piedziņu. Nepieciešamā traktora jauda sākot ar 180 ZS. Salīdzinājumam šāda izmēra traktors spēj pavilkt 18m3 lielu šķidrmēslu mucu, kuras ražība 2-3 km attālumā ir ne vairāk kā 40 m3 stundā.

Samazināts degvielas patēriņš

Šķidrmēslu iestrādē ar šļūteņu sistēmu ir iesaistīti divi traktori. Viens traktors darbina sūkni, otrs traktors pa lauku velk iestrādes agregātu. Abu traktoru kopējais degvielas patēriņš ir 0,3-0,35 litri dīzeļdegvielas uz katru iestrādāto šķidrmēslu kubikmetru. Ja līdzīgā attālumā šķidrmēslus transportē ar tradicionālajām šķidrmēslu mucām, tad degvielas patēriņš ir 0,37-0,45 litri/m3.

Skidrmeslu-iestrade-ar-Roelama-tehnologiju-zalaja

Saudzēti ceļi

Visvairāk šķidrmēslu izvešana notiek agri pavasarī, veģetācijas sākumā. Šis laika periods Latvijas klimatiskajā joslā ir īss un parasti lauku ceļi vēl nav pietiekami nosusējuši, lai izturētu smago transportu. Šķidrmēslu sūknēšanai pa šļūtenēm nav vajadzīgi ceļi – tie tiek saudzēti. Ir jāizplāno šļūteņu likšanas trases. Vajadzības gadījumā zem ceļiem jāizveido caurtekas, lai katru gadu caur tām varētu izlikt šķidrmēslu šļūteņu trasi.

Saudzēti un nenoplacināti lauki

Iestrādes agregāta svars ir salīdzinoši neliels, tāpēc ievērojami mazāk tiek noblīvēta augsne. Nenotiek lieki pārbraucieni kā tas ir ar tukšu vai pilnu mucu braucot no un līdz vietai, kur iztukšojusies iepriekšējā muca.

Precīza un vienmērīga šķidrmēslu deva

 Roelama iestrādes agregāti ir aprīkoti ar šķidrmēslu plūsmas mērītāju, kas savienots ar braukšanas ātruma sensoru. Tas nodrošina iespēju vadītājam pieregulēt precīzu vēlamo šķidrmēslu iestrādes devu robežās no 20 līdz 150m3 uz hektāra. Lai atvieglotu traktora vadītāja darbu, ir vēlams traktoru aprīkot ar automātiskās stūrēšanas sistēmu, lai iestrādes slejas nepārklātos vai nepaliktu neapstrādāti laukumi.

Iesākot uz beidzot sleju pie apgriešanās tiek izslēgta šķidrmēslu padeve – katra izplūdes šļūtenīte tiek aizspiesta. Tas nodrošina precīzu šķidrmēslu iestrādes sākuma un beigu vietu, kā arī pārbraucienos nenotiek šķidrmēslu pilēšana.

Skidrmeslu-iestrade-ar-Roelama-tehnologiju-zalaja

Samazināta slāpekļa emisija / zudumi

Roelama Condor šķidrmēslu iestrādes agregāts ir 12 metrus plats un ir aprīkots ar 60 čuguna konusveida diskiem, ar 20 cm rindstarpu. Šie diski izveido 1līdz 5 cm dziļu vadziņu. Disku spiedienu uz zemi, līdz ar to arī vadziņu dziļumu, var regulēt ar iestrādes agregāta atbalsta riteņiem. Uzreiz aiz diskiem seko šķidrmēslu caurulīte ar konusveida galu, kas nodrošina precīzu mēslu ieliešanu vadziņā. Disku izveidotā vadziņa nodrošina mazāku šķidrmēslu virsmas laukumu un ātrāku iesūkšanos augsnē. Šie abi faktori ievērojami samazina slāpekļa emisiju/zudumus un arī mazāku smaku. Zinātnieku pētījumi liecina, ka šādā iestrādes variantā šķidrmēslos esošā slāpekļa zudums ir tikai līdz 10 %, turpretī līdzīgos laika apstākļos šķidrmēslus izkliedējot ar parasto mucu un sprauslu – 60 %. Naudas izteiksmē tas ir apmēram 1,50 EUR ietaupījums uz katru kubikmetru šķidrmēslu (pie slāpekļa minerālmēslu (N - 34%) cenas 400 EUR/t).

Plašas tehnoloģijas pielietošanas iespējas

Roelama Condor disku iestrādes agregāts ir ļoti universāls. Tas ir izmantojams arumos, sējai sagatavotā laukā, tikko iesētā laukā, zālājos pavasaros un pēc katras pļaujas, kā arī rugainē. Graudaugu sējumos ieteicams līdz stiebrošanas fāzei. Izdīgušā kukurūzā un rapsī gan nav ieteicams, jo aizmugurē esošā šļūtene var lauzt augus.

Skidrmeslu-iestrade-ar-Roelama-tehnologiju-zalaja

Ilgmūžīga, robusta šķidrmēslu iestrādes tehnika

Roelama Condor agregāts ir vienkāršs un ilgmūžīgs. Latvijas saimniecību šķidrmēslu apjomiem šis iestrādes agregāts būs izmantojams ļoti ilgus gadus. Arī šļūtenes ir pārbaudītas Latvijas apstākļos jau 10 gadus, tās ir drošas un izturīgas. Transporta šļūtenes, kuras netiek valkātas pa zemi, kalpo vairāk kā 10 gadus. Savukārt “darba” šļūtenes, kuras ir pie paša iestrādes agregāta dilst visvairāk, bet pēdējos 100 metrus regulāri savstarpēji mainot, arī šīs šļūtenes kalpos 10 un vairāk gadus. Šļūtenes glabājot jāsargā no saules stariem.

Šķidrmēslu iestrādei izmantojot šļūteņu sistēmu, ņemiet vērā, ka :

  • Darba veicējam jāplāno kā sadalīt mēslojamo lauku, apiet stabus un meliorācija akas, lai vienkāršāk un ar mazāk liekiem pārbraucieniem un šļūtenes pārtīšanām paveiktu darbu.
  • Darbā ir iesaistīti divi traktori, to vadītājiem jāstrādā tandēmā, saskaņoti un atbildīgi.
  • Ar vienu sūkni var mēslot laukus līdz 3 km rādiusam. Iesaistot otru sūkni un starpkonteineri, darbības attālumu var palielināt līdz 6-6,5 km. Tālāko lauku mēslošanā jāiesaista sparpkonteiners un šķidrmēslu pievedēji ar mucām.
  • Nav ieteicams mēslot augošu kukurūzu un rapsi, kā arī graudaugus pēc cerošanas beigām.
  • Nav ieteicams strādāt tumsā, jo var neieraudzīt kādu šķērsli šļūtenēm.

Vairāk par SIA "AR AGRO" sniegto šķidrmēslu transporta un iestrādes pakalpojumu uzzini pakalpojumu sadaļā

Citas ziņas

Kemper jaunie PRO sērijas kukurūzas hederi

Vācijas ražotājs Kemper jau 40 gadus ir bijis tirgus līderis kukurūzas hederu ražošanā. Aptuveni katrs otrais pašgājējsmalcinātājs visā pasaulē strādā ar Kemper kukurūzas hederu. Šogad Agritechnika izstādē Kemper prezentēja jaunos PRO sērijas hederus, kas aizstās pazīstamos PLUS modeļus. 300pro mazo rotoru sērijas hederim ir priekšrocības, ja runa ir par mazāka garuma kukurūzu, savukārt 400pro lielo rotoru sērijas hederis ir īpaši piemērots garu kultūru novākšanai, kuru augstums pārsniedz 3,5 metrus.

BERGMANN: SpeedControl – izkliedes devas kontrole atkarībā no braukšanas ātruma, izmantojot ISOBUS-TIM

Organisko mēslojumu precīza izkliede kļūst arvien svarīgāka gan ekonomisku, gan ekoloģisku aspektu dēļ. Ja organisko mēslojumu izkliedē ar mēslu kliedētāju vai universālo kliedētāju, braukšanas ātrumam ir tieša ietekme uz izkliedējamā materiāla izkliedi. Ja netiek ievērots optimālais braukšanas ātrums, lai nodrošinātu labu izkliedes kvalitāti, tas negatīvi ietekmē vienmērīgu izkliedi uz sāniem.